16 Dec

Impact of media on Counter violent extremism in Montenegro

The non-governmental organization NOMEN, in cooperation with Defacto, conducted an analysis of the impact of media on Counter violent extremism in Montenegro. The project was funded by the Hedayah organization through the funds of the European Union.
The document is the result of several different analysis - we conducted a public opinion survey, and we also analyzed 126 texts or media reports published in 2017 dealing with the issues of terrorism or violent extremism.

Our research also contains a detailed overview of Montenegrin media coverage of the case of Hamid Beharovic, a Montenegrin citizen, sentenced to six months in prison for participation in the Syrian conflict.
 
 

Uticaj medija na suzbijanje nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori

Nevladina organizacija NOMEN, u saradnji sa Defactom, sprovela je istraživanje o Uticaju medija na suzbijanje nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori. Projekat je finansirala organizacija Hedaja kroz fond Evropske Unije.

Dokument pred vama je rezultat nekoliko različitih istraživanja- istraživali smo javno mijenje na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1008 ispitanika I pitali smo građane da daju svoj sud o načinu na koji mediji izvještavaju o terorizmu. Analizirali smo i 126 tekstova ili medijskih priloga objavljenih tokom 2017-e a koji se bave pitanjima terorizma ili nasilnog ekstremizma.

Naše istraživanje sadržI, takođe, i detaljan pregled izvještavanja crnogorskih medija o slučaju Hamida Beharovića, crnogorskog državljanina, osuđenog na šest mjeseci kazne zatvora za učešće u sirijskom konfliktu.